Dansk Retursystem A/S
Baldersbuen 1
2640 Hedehusene
CVR-nr. 25 49 61 40
Telefon 43 32 32 32
Fax 43 32 32 39
info@dansk-retursystem.dk

Pantsatser 

Flasker og dåser, som indgår i det danske pant- og retursystem, er pantbelagt. Det vil sige at der skal opkræves pant, når de sælges på det danske marked. Pantværdien eller pantsatsen afhænger af emballagens materiale og volumen.

I Danmark sælges pantbelagte drikkevarer enten i engangsemballager, hvor materialerne genanvendes efter brug, eller i genpåfyldelige emballager, som vaskes og fyldes igen.

Engangsemballage med dansk pantmærke

Engangsemballager i Danmark er mærket med de danske pantmærker: Pant A, Pant B og Pant C med følgende værdi:

 • Pant A – 1,00 kr.:
  Alle flasker og dåser under 1 liter.
  (Gælder dog ikke plastflasker)

 • Pant B – 1,50 kr.:
  Alle plastflasker under 1 liter

 • Pant C – 3,00 kr.:
  Alle flasker og dåser på1 liter og op til 20 liter

Genpåfyldelige flasker

Genpåfyldelige flasker udløser pant, men har ikke noget pantmærke, her gælder følgende pantsatser:

 • Glasflasker på 0,5 liter eller derunder - 1,00 kr.

 • Glasflasker over 0,5 liter - 3.00 kr.

 • Plastflasker under 1 liter - 1,50 kr.

 • Plastflasker på 1 liter eller derover - 3,00 kr.

Genpåfyldelige flasker er de flasker, som producenterne henter, vasker og fylder igen. 

Andre pantsatser for genpåfyldelige flasker

Hvis omkostningerne for produktionen af en bestemt genpåfyldelig flaske væsentligt overstiger de fastsatte pantsatser, kan en importør eller producent søge Miljøstyrelsen om dispensation for at få lov til at opkræve en højere pantsats for sine emballager. I de tilfælde kan pantværdien blive 5, 10 eller 30 kr. pr. emballage. Det skal fremgå af emballagen, at der er givet tilladelse til at opkræve en højere pantsats. 

Pant for kasser

Kasser til øl, sodavand og andre drikkevarer er ikke reguleret af pantbekendtgørelsen. Det er således frit for butikken at fastsætte en pantværdi for kasser til genpåfyldelige flasker. Du kan se pantværdien for de enkelte kasser ude i butikkerne.